Areaal bloembollen MPS-ABC 10.000 hectare gepasseerd

Areaal bloembollen MPS-ABC 10.000 hectare gepasseerd

De belangstelling van kwekers van bloembollen voor certificering neemt nog steeds toe. Het afgelopen halfjaar is het areaal met MPS-ABC-gecertificeerde bloembollen met zo’n 2.000 hectare toegenomen naar ca. 10.500 hectare. Dit komt overeen met meer dan 280 kwekers die, al dan niet voor een gedeelte, bloembollen kweken. Verwachting is dat de groei doorzet en over een paar maanden de 11.000 hectare kan worden aangetikt. Bij MPS is extra capaciteit om de nieuwe aanmeldingen te verwerken.

 

Ook de belangstelling voor MPS-GAP neemt toe. Vaak zijn dat kwekers die al MPS-ABC hebben en de volgende stap zetten. Bij GLOBALG.A.P. is er eveneens een toename van deelname te bespeuren. Het aantal bedrijven dat deelneemt aan On the way to PlanetProof is de laatste maanden ongewijzigd. De handelaren van het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten zijn verheugd dat kwekers het belang van certificering inzien en dit serieus oppakken. Ambitie van het Platform is in stappen toe te werken naar de verhandeling van 100 procent gecertificeerde Nederlandse producten in 2024.

 

Certificering handel

Op dit moment beschikken de deelnemende bedrijven aan het Platform over verschillende certificaten. In de laatste deelnemersbijeenkomst is daarom afgesproken dat de handelsbedrijven zich gaan certificeren volgens MPS-Florimark GTP (Good Trade Practice) of een minimaal daarmee vergelijkbare certificering. Dit handelscertificaat komt wat betreft de onderwerpen overeen met GAP-certificering voor de teelt. Een aantal deelnemers voldoet hier al aan.

 

Toekomstbestendige sector

Ook op het gebied van kwaliteit zet het Platform stappen. Hiermee wil het Platform een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige bloembollen- en vaste plantensector, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Het Platform startte september 2017 met de bloembollen en vaste planten en is inmiddels verbreed naar bol-op-pot en bloemenproductie. Op dit moment zijn 21 bedrijven aangesloten. Meer informatie over het Platform is te vinden op www.platformduurzamehandel.nl.