Dossier Rudolphus: Oppositiepartijen willen dat gemeente Assen juridische strijdbijl met tuincentrum begraaft

Vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Assen willen dat het college van B&W zijn uiterste best doet om het conflict met Rudolphus Tuinmarkt in der minne te schikken. In een brief aan het college schrijven de fracties van VVD, OpAssen, SP en GroenLinks “zich grote zorgen te maken over dit ‘dossier’ en te vrezen dat er uiteindelijk alleen verliezers overblijven, als partijen voor de rechter hun gelijk proberen te blijven halen.” Lees verder bij de bron (RTV Drenthe) >>>