Lancering agrarisch keurmerk Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om te komen én te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Het nieuwe keurmerk moet hierbij helpen.

Keurmerk volgt Cao
Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Deze zijn opgenomen in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan deze cao’s. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Lees verder bij de bron (Boom in Business) >>>