VHG en Natuurmonumenten roepen gemeenten op werk te maken van vergroening

Natuurmonumenten en VHG roepen gemeenten op om werk te maken van vergroening van hun gebied. De coalitieonderhandelingen bieden veel kansen om vergroening in beleid te vatten. De twee organisaties stelden daarom een manifest op waarmee ze de nieuw gekozen politici handvatten geven om dit te realiseren.

Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: „Vanuit alle sectoren – overheden, natuurbeschermers, gezondheidsorganisaties, het bedrijfsleven – klinkt de roep om vergroening. Logisch, want vergroening is onmisbaar voor een rooskleurige toekomst van steden en dorpen. Het draagt niet alleen bij aan een fijne leefomgeving, maar maakt een stad ook klimaatbestendiger en zorgt bovendien voor schone lucht.” Lees verder bij de bron (hortipoint) >>>