VHG pleit voor krachtenbundeling in groene onderwijs

VHG pleit voor een verregaande krachtenbundeling in het groene onderwijs. Zo stelt de branchevereniging voor om, in samenwerking met het bedrijfsleven, op regionaal niveau zogenoemde ‘hotspots’ in te richten voor vakontwikkeling en vakonderwijs. Dit staat in een brief die VHG naar ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs heeft gestuurd.

Branchevereniging VHG deelt de zorg van de ministers over de toekomstbestendigheid van de AOC’s. In de brief geeft de branchevereniging aan dat zij diverse initiatieven heeft genomen om in samenwerking met de groene vmbo-scholen en AOC’s het tij te keren. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van het groene vmbo naar het groene mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. Ook op mbo-niveau heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een impuls gekregen.

Lees verder bij de bron (Hortipoint) >>>